Osobního trenéra by měl mít každý sportovec, který to myslí se svým uplatněním vážně. Málo v kterém týmu, má trenér dostatek času se věnovat každému sportovci jako individualitě, někdy dokonce v rámci týmu musí některé kvality sportovce „potlačit“ a na rozvoj těch potřebných nezbývá v běžném tréninku dostatek času a energie.
Díky vlastním zkušenostem a pozorováním v okolí, má velký vliv na naši výkonnost (jak tělesnou, tak mentální) naše špatná strava. Nevhodné stravovací návyky mohou naše výkony ovlivnit až v desítkách procentech. Bohužel se prozatím v ČR této záležitosti moc nevěnujeme a sami se připravujeme o skvělé pocity z vítězství.
     Zastávám názor, že každý sport má svá specifika, kterým se musí každý sportovec detailně věnovat. Při individuálním tréninku je možno lépe pilovat správné provedení a techniku.      Nedílnou součástí, každé přípravy musí být dostatek kompenzačních cvičení, kterým se u kolektivních sportů, musí sportovec věnovat individuálně mimo standardní trénink.      Návrat k aktivní činnosti po zranění nebo delší přestávce, je pod odborným vedením rychlejší a efektivnější.
     Díky vlastním zkušenostem a pozorováním v okolí, má velký vliv na naši výkonnost (jak tělesnou, tak mentální) naše špatná strava. Nevhodné stravovací návyky mohou naše výkony ovlivnit až v desítkách procentech. Bohužel se prozatím v ČR této záležitosti moc nevěnujeme a sami se připravujeme o skvělé pocity z vítězství.